Diakonie Praha se slučuje se Střediskem křesťanské pomoci

Image
Stodůlky
V lednu 2023 se středisko Diakonie Praha sloučilo s diakonickým Střediskem křesťanské pomoci. Nová Diakonie Praha se tak stává největším poskytovatelem sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Rozšiřujeme počet našich soc. služeb i jejich působnost do různých cílových skupin.
01/01/2023

Diakonie Praha umožňuje dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným znevýhodněním prožívat důstojný život. Na základě jejich přání, potřeb a možností vytváříme inspirativní prostředí s aktivní podporou a společně sdílíme každodenní maličkosti, úspěchy a radosti. Tímto posláním jsme se řídili až do konce roku 2022, kdy se naše podpora a péče soustředila na osoby s postižením. 

Nyní se k nám připojuje Diakonie SKP, středisko poskytující pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový názor či náboženské přesvědčení.

Od ledna 2023 působíme nově dohromady. Původní portfolio 8 sociálních služeb Diakonie Praha se tak rozšiřuje o další služby Diakonie SKP - pečovatelské služby, krizovou pomoc, azylový dům pro matky s dětmi, službu pro rodinu a dítě a sociální službu Dobroduš pro lidi s duševním onemocněním. Od letošního roku se také otvírá nový Domov Daniela pro osoby s autismem.

NYNÍ JSME NEJVĚTŠÍM POSKYTOVATELEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE. MÁME 14 SOCIÁNÍCH SLUŽEB, KTERÉ POMÁHAJÍ LIDEM V RŮZNÝCH SITUACÍCH NA RŮZNÝCH MÍSTECH.