Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Univerzity Karlovy

Image
Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy
Diakonie Praha uzavřela memorandum o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Univerzity Karlovy. Cílem je podpořit občanské aktivity studentů a studentek i členů akademické obce.
06/06/2023

Dobrovolnické centrum povede evidenci dobrovolníků, dobrovolnických příležitostí u partnerských neziskových organizací a bude zprostředkovávat dobrovolnickou činnost. Jeho cílem je také udržování komunity dobrovolníků uvnitř univerzity a její aktivizace v případě možných krizových situací.

Dobrovolnictví studujících je v rámci Dobrovolnického centra chápáno nejenom jako výraz občanské participace, ale také jako součást profesního a osobního růstu a životní zkušenost. Koordinátoři centra na Univerzitě Karlově spolupracují se zástupci studujících, kteří již mají dobrovolnickou zkušenost, na předávání potřebného know-how a motivaci k dobrovolnictví.

Centrum nabídne dobrovolnické příležitosti u etablovaných partnerských organizací, umožní studujícím během studia rozvoj dalších dovedností a profesních kompetencí, které jim mohou dát kvalitativní výhodu při hledání zajímavých pracovních pozic. Samozřejmostí bude podpora dobrovolníků, organizace setkávání a sdílení dobré praxe.

Více informací a nabídku dobrovolnických aktivit najdete na: www.dobrovolnickecentrum.cuni.cz

Těšíme se na spolupráci a propojování s novou generací!