Diakonie Praha

Největší poskytovatel sociálních služeb v Praze
Image
Diakonie Praha

Diakonie Praha je největším poskytovatelem sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Od roku 1990 pomáhá lidem, kteří se pro svůj mentální a kombinovaný hendikep, onemocnění, věk nebo krizovou životní situaci neobejdou bez pomoci a podpory druhých. Poskytuje ambulantní, pobytové i terénní služby pro děti, mládež, dospělé a seniory na různých místech města.

Diakonie Praha umožňuje lidem se zdravotním, mentálním, duševním nebo sociálním hendikepem a ohroženým rodinám prožívat důstojný život, na základě jejich přání, potřeb a možností vytvářet inspirativní prostředí s aktivní podporou a společně sdílet každodenní maličkosti, úspěchy a radosti.

Diakonie Praha nabízí 14 služeb, které poskytuje v zařízeních pro osoby s mentálním a kombinovaným hendikepem, centru pro krizovou pomoc, azylovém domě pro matky s dětmi, sociálně aktivizační službě pro rodinu a dítě, následné péči pro lidi s duševním onemocněním, a provozuje sociální podnik Levandule.

Zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické – účelové zařízení Českobratrské církve evangelické založené pro poskytování sociálních služeb, vzdělávání a dalších obecně prospěšných služeb.

Jsme součást Diakonie ČCE

Diakonie Českobratrské církve evangelické je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice a jednička ve speciálním školství. Pomáhá dětem i dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích. Každý člověk je pro ni důležitý.

Diakonie ČCE provozuje více než 200 zařízení po celé České republice. Její tým tvoří přes 2000 spolupracovníků a 800 dobrovolníků. Organizuje také humanitární pomoc na území Česka a rozvojovou spolupráci v zahraničí.

Diakonie ČCE je součástí mezinárodní platformy Eurodiakonie a má partnery po celém světě. Je to nestátní nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.

Správní rada

Renata Chmelová

předsedkyně správní rady a ředitelka střediska

Andrea Bílková

členka správní rady a finanční manažerka

Eva Štorková

členka správní rady a manažerka sociálních služeb

Naše hodnoty

milosrdenství

Vždy, když potkám klienta, tak se usměju a pozdravím ho.

fortelnost

Pracuji fortelně – vím co, proč a jak dělám.

společenství

Jsem jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně.

naděje

Jsem stejně důležitý jako klient, mé srdce bije pro Diakonii.
Image
Renata Chmelová

Slovo ředitelky

S Diakonií Praha se mi splnil sen pomáhat potřebným. Stali jsme se nově největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb v Praze a je mi ctí, že se mohu starat o kvalitu poskytované péče našim klientům
- říká ředitelka Diakonie Praha Renata Chmelová

Co vás přivedlo do sociálních služeb?
Většinu své profesní kariéry jsem řídila nějakou organizaci. Dlouho jsem působila v IT, stála jsem v čele neziskovky na ochranu životního prostředí a mám zkušenosti i s řízením ve veřejné správě jako senátorka a starostka Prahy 10. Když jsem se po senátních volbách 2022 rozhodovala co dál, měla jsem jasno, že chci pracovat v neziskovém sektoru. Téma sociálních služeb mě chytlo už v Senátu, kde jsem se mimo jiné zabývala dostupným bydlením a systémem sociální podpory. Skrze ústavní stížnost senátorky se mi podařilo docílit zrušení neústavní části zákona, který zaváděl „bezdoplatkové zóny“ v obcích. V Diakonii Praha si teď plním sen pomáhat potřebným.

Můžete blíže popsat činnosti pražské Diakonie?
Věnujeme se dvěma stěžejním tématům. Tím prvním je důstojný život v domácím prostředí. Provázíme životem lidi s jakýmkoliv hendikepem – mentálním či kombinovaným, s prvky autismu i s vyšší mírou podpory - a pomáháme rodinám odlehčit v péči o ně, aby co nejdéle mohli žít spolu v domácím prostředí. A to je možné díky službám, jako jsou denní či týdenní stacionář nebo odlehčovací služba. Provozujeme také byty chráněného bydlení, kde pomáháme lidem s menším hendikepem vstupovat do života s naší malou podporou, pracovat na chráněném trhu práce a důsledně hlídáme jejich práva. Mnohým seniorům také pomáháme plnit jejich přání dožít doma prostřednictvím našich pečovatelek.

Staráte se i o lidi, u kterých domácí péče už není možná?
Ano, provozujeme také pobytové služby. Vytváříme tam domov a k našim klientům vlastně chodíme na návštěvu a „jen“ o ně pečujeme jako v rodině. Nový domov pro dospělé lidi s těžkou poruchou autismu momentálně zabydlujeme ve Stodůlkách. Domov u nás najde například 19letý mladík, který byl posledních jedenáct let hospitalizován v dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech na jihu Čech, i když má rodinu v Praze. Navíc je těžký diabetik. Dříve mohl v dospělosti mohl přejít jedině do ústavní péče nemocnice v Bohnicích. Ale místo toho nyní směřuje do našeho komunitního bydlení.

A co je tou druhou oblastí působnosti Diakonie Praha?
Druhým naším tématem je pomoc lidem v obtížných či krizových situacích. Hodně podporujeme rodiny, které se dostanou do krize v souvislosti s hrozbou ztráty bydlení nebo zaměstnání, a snažíme se udržet rodinu pohromadě. Zároveň provozujeme azylový dům pro matky s dětmi a krizovou linku pomoci, kde působí i ukrajinská psycholožka. Pomáháme také lidem s těžkým duševním onemocněním k návratu do běžného života. Máme unikátní projekt Stop násilí, kdy psychoterapeuticky pracujeme přímo s domácími násilníky.

Historie Diakonie ČCE

V roce 1864 založil evangelický farář Václav Šubert v Krabčicích pod Řípem „opatrovnu“ pro děti místních sedláků. Jedná se o první diakonický projekt na našem území. V Krabčicích dodnes Diakonie provozuje domov odpočinku ve stáří. V roce 1903 vznikla „Česká Diakonie, spolek evanjelický pro ošetřování nemocných a chudých". Sestry diakonky pracovaly v různých zdravotnických zařízeních či docházelo ošetřovat nemocné do rodin. V roce 1959 zakázal činnost Diakonie komunistický stát. Péče o potřebné se však neformálně udržuje v jednotlivých sborech evangelických církví.

Českobratrská církev evangelická obnovuje Diakonii 1. června 1989 a postupně rozvíjí celou paletu sociálních služeb (služby krizové pomoci, stacionáře pro děti s mentálním postižením, domácí péči o seniory a zdravotně postižené). Služby Diakonie se po roce 2000 rozšířily o služby sociální prevence, jako jsou nízkoprahové kluby určené dětem a mládeži, občanské poradny nebo azylové domy. V roce 2003 přibyly do rodiny Diakonie také služby hospice.

Důležitý byl také vznik speciálních škol. Dnes provozuje Diakonie speciální školy určené dětem s mentálním a kombinovaným postižením na 16 místech republiky a je jedničkou v oblasti speciálního školství. V roce 2011 vzniklo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, které pomáhá při humanitárních katastrofách u nás i ve světě. Důraz Diakonie klade i na vzdělávání, proto založila Diakonickou akademii, která připravuje kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené na práci v sociálních službách.

V posledních letech Diakonie rozvíjí sociální podnikání a vytváří chráněná pracovní místa pro lidi s postižením. A stále roste. V loňském roce už pomohla více než 28 tisícům lidí.

Diakonie v číslech

Najdete nás na
279
místech v ČR
Poskytujeme přes
200
různých služeb
Působíme také v
8
zemích světa
Za rok jsme pomohli
46000 +
lidí
Image
Na Palubě

Přidejte se k týmu Diakonie Praha

Struktura Diakonie