Naše klíčové milníky

Projděte se naší historií
Image
Diakonie Praha

Diakonie Praha vstupuje do čtvrté dekády rozvíjení a poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Projděte se spolu s námi naší bohatou historií, která začala v roce 1989.

2023

Diakonie Praha se slučuje se Střediskem křesťanské pomoci, a stává se tak největším poskytovatelem sociálních služeb na území hlavního města Prahy.

2022

Diakonie Praha dokončuje výstavbu domova se zvláštním režimem pro lidi s poruchou autistického spektra.

2020

Diakonie Praha slaví 30 let své působnosti.

2015

Ke středisku ve Stodůlkách se připojuje strašnická Ratolest a společně začínají vystupovat pod názvem Diakonie ČCE – středisko Praha.

2010

SOS centrum zahajuje terapeutickou skupinu násilných osob, která funguje jako jediná v České republice.

2009

V Praze-Stodůlkách vzniká denní stacionář a týdenní stacionář.

Realizace pilotního projektu pro násilné osoby a všechny, kdo mají potíže s agresí ve vztazích, v SOS centru.

2008

Zahájení projektu Děti jsou dar prostřednictvím terénní práce v ohrožených rodinách.

2007

Otevření Odlehčovací služby Na Palubě v pražských Stodůlkách. Pečovatelská služba Vinohrady rozšiřuje provozní dobu na večery.

Pečovatelská služba Vinohrady rozšiřuje služby na večery. Služby SOS centra, azylového domu pro matky s dětmi, Následné péče Doboroduš a pečovatelské služby Klamovka, Ďáblice a Vinohrady jsou registrovány.

2006

Zahájení projektu Následná péče Dobroduš pro lidi s duševním onemocněním. Provozní doba pečovatelské služby Vinohrady se rozšiřuje i na víkendy a svátky.  

2001

Zahájení provozu internetové linky důvěry. Prostřednictvím Šatníku pro sociálně slabší občany jsou pravidelně předávány hračky pro děti na neurologickém oddělení při poliklinice v Praze 1. V azylovém domě Ezer vzniká keramická dílna pro aktivní využití volného času dětí.

2000

Zprovoznění centra denních služeb, jehož součástí je dílna pro sociální a pracovní rehabilitaci uživatelů. V roce 2002 si středisko pronajímá od městské části v Praze 4 budovu bývalých jeslí v Šípkové ulici, kam se přesouvá nejprve chráněné bydlení z Rudné u Prahy a následně i další služby.

Vytvoření klubu seniorů v prostorách SOS centra a zahájení výcviku dobrovolníků pro telefonickou krizovou intervenci.

1999

Vznik chráněného bydlení v Rudné u Prahy a domova pro opuštěné děti s mentálním a kombinovaným hendikepem.

Třetí ročník jarmarku neziskových organizací se poprvé koná u Ludmily, na náměstí Míru v Praze 2.

1997

Otevření speciální školy v pražských Stodůlkách. Speciální mateřská a základní škola od samého začátku vzdělává děti a žáky s mentálním znevýhodněním a více vadami, povinná školní docházka je desetiletá, absolventi mají možnost pokračovat a využívat služby přilehlého stacionáře a odlehčovací služby. Zahájení provozu sociálně-terapeutické dílny v Praze-Lužinách.

Zavedení pravidelných supervizních setkání pro pracovníky pečovatelské služby a zapojení linky důvěry do systému pomoci po povodních. Středisko křesťanské pomoci se aktivně podílí na založení profesní organizace České asociace pracovníků linek důvěry a studentské linky důvěry.

1996

Založení speciální diakonické školy pro děti s kombinovaným znevýhodněním v Praze-Strašnicích a její zařazení do sítě škol Ministerstva školství.

Vybudování azylového domu Ezer pro maminky s dětmi. Zahájení provozu linky důvěry v SOS centru. Organizace prvního ročníku jarmarku neziskových organizací v Klimentské ulici v Praze.

1995

Středisko křesťanské pomoci získává od městské části Prahy 5 do pronájmu jednopatrový dům se záměrem poskytovat v něm sociální služby; v přízemí domu začíná působit terénní pečovatelská a ošetřovatelská služba pro Prahu 5 a 6. V listopadu vzniká pečovatelská služba pro Prahu 8.

 

1994

Vznik stacionáře a odlehčovací služby Na Palubě v pražských Stodůlkách. Do této doby zde fungovaly jesle, při kterých byla skupinka asi pěti těžce hendikepovaných dětí. V roce 1995 se zařízení přejmenovává na rehabilitační centrum a nabízí jesle i pro děti s hendikepem, integrovanou mateřskou školku a zdravotní rehabilitace. Součástí se stává raná péče pro děti s ohroženým vývojem už od narození a jejich rodiny. Služba spolupracující úzce s rodinou v jejím přirozeném prostředí nabízí naprosto nové metody práce a prevence. Postupem času se tato služba vymezuje na cílovou skupinu dětí od narození do sedmi let. Dnes raná péče pomáhá ročně kolem 400 rodinám.

Telefonická linka pomoci se rozšiřuje o gay linku.

1992

Otevření Dětského centra diakonie, denního a týdenního stacionáře pro děti s mentálním a kombinovaným hendikepem v Zápolí v Praze-Michli.

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci získává právní subjektivitu. Sociální pomoc se rozšiřuje o dopisování s vězni.

1990

Otevření denního stacionáře, dnešní Ratolesti, v Praze-Strašnicích. Jedná se o první nestátní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným hendikepem na území hlavního města Prahy. Tyto děti nebyly před rokem 1989 přijímány do školského systému, mnoho rodin o ně pečovalo doma a nechtělo je dávat do celoročních velkokapacitních ústavů, kde se předpokládalo postupné odpoutání od rodiny. Denní stacionář nabízel řešení, byl pro rodiče světlým bodem a vhodnou alternativou.

Vznik pečovatelské služby Střediska křesťanské pomoci a vytvoření Šatníku pro sociálně slabší občany v Klimentské ulici v Praze 1.

1989

SOS centrum za pomoci dobrovolníků začíná poskytovat krizovou pomoc v kostele U Salvátora v Praze.