Podpořte nás

- a pomáhejte zlepšovat naše služby

Diakonie Praha je financovaná z veřejných rozpočtů, z finančních darů nadací, firem a jednotlivců. Další část prostředků získává díky tržbám za služby (příjmy od klientů, příspěvky na péči) a z prodeje dílenských výrobků. 

Každý finanční příspěvek, věcný dar a lidská pomoc nám umožňuje být k dispozici tam, kde je potřeba. Podpořte nás a pomáhejte spolu s námi.

Jak nás můžete podpořit? Možností je několik:

1) Finančním darem
  • Bankovním převodem na dárcovský účet u České spořitelny: 182-0127747339/0800 (IBAN: CZ62 0800 0001 8201 2774 7339, BIC: GIBACZPX)
  • Bankovním převodem na sbírkové konto u České spořitelny: 20001-127747339/0800 (veřejnou sbírku pod číslem MHMP 832426/2021)
  • Prostřednictvím diakonického formuláře v dolní části této stránky, kde si můžete nastavit výši daru i četnost.

 

 

Potvrzení o daru:

Pokud požadujete vystavení potvrzení o daru, napište na fundraising@diakonie-praha.cz a my se Vám ozveme. Pokud přispějete na sbírkové konto, nebudeme Vás jmenovitě evidovat ve veřejném seznamu dárců, ale Vaše finanční podpora bude součástí hromadné veřejné sbírky.

Odesláním vyplněného formuláře či finančního příspěvku berete na vědomí podmínky zpracování Vašich osobních údajů. Podrobnosti se dozvíte zde.

Finanční dar je možné darovat jako:

Fyzická osoba nebo živnostník – dle zákona o daních z příjmů lze odečíst hodnotu daru ze základu pro výpočet daně ve výši minimimálně 1 000 Kč nebo 2 % základu daně a maximálně 10 % hodnoty základu daně; do 15. 2. odevzdejte doklad o daru svému zaměstnavateli, případně uplatněte ve svém ročním zúčtování.

Právnická osoba – hodnotu jednoho daru nebo daru jedné organizaci lze odečíst ze základu pro výpočet daně ve výši minimálně 2 000 Kč a maximálně 5 % základu daně. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, dokladem je opět potvrzení o přijetí daru.

 

2) Věcným darem

Diakonie Praha vytváří svým klientům podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného prostředí, v němž žijí a pracují. K tomu napomáhá zejména profesionální přístup z naší strany, který můžeme poskytnout jedině s dobrým zázemím a vybavením.

 

3) Odkazem ze závěti

Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především svou rodinu i své blízké. Díky daru ze závěti můžete podpořit i činnost vybrané dobročinné organizace.

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč sepsat závěť

  • Předejdete případným sporům ve své rodině.
  • Ulehčíte rozhodování svým blízkým. Každému darujete přesně to, co chcete, aby po vás zdědil.
  • Uchráníte svůj majetek pro své blízké nebo přátele.
  • Nadobro uděláte ve věcech svého dědictví jasno.
  • I třeba jen malý dar dobročinné organizaci vás pozitivně naladí, protože budete mít jistotu, že pomůžete tam, kde je to podle vás nejvíce třeba.

Jak sepsat závěť

I když se jedná o relativně jednoduchý úkon, je vždycky dobré se poradit s notářem. Zde najdete potřebné informace, na základě kterých se budete schopni rozhodnout, jak nejjednodušeji touto formou darovat na dobrou věc.

Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část. Aby byla závěť platná, je potřeba dodržet nezbytné formální náležitosti.

Dědickou smlouvou můžete věnovat celý majetek nebo jeho část člověku nebo organizaci, s kterými smlouvu uzavřete. Výhodou je, že se na využití daru dohodnou obě strany předem.

Můžete nařídit svému dědicovi, aby z dědictví někomu dal peníze nebo jinou věc menší hodnoty (řádově tisíců až desetitisíců Kč). Nejste-li si jistí, zda je odkaz vhodný, poraďte se třeba s organizací, které chcete věnovat.

Více informací najdete v brožuře Závěť pomáhá, nebo na www.zavetpomaha.cz

Uvažujete o daru ze závěti?

Pokud uvažujete o tom, že do své poslední vůle zahrnete Diakonii Praha, kontaktujte kolegyně pro PR a fundraising. Rády Vám poradí, jak postupovat.

4) Dobrovolnictvím

Diakonie Praha nabízí ve svých 14 službách širokou paletu možností zájemcům o dobrovolnické aktivity.

Pomoc vítáme ve službách pro lidi s hendikepem nebo pro rodiny s dětmi v obtížné životní, v SOS Centru nebo třeba v Následné péči Dobroduš, která se věnuje lidem s duševním onemocněním.

Jsme otevřeni všem formám zapojení, s různou časovou náročností: od jednorázové pomoci až po dlouhodobou spolupráci. Prostor u nás najdou firmy, organizace i jednotlivci.

Podívejte se na záložku o dobrovolnictví.

 

Podpořte klienty Diakonie Praha

Rychlý
kontakt

Naše příběhy