Naše
služby

0
0
0
1
50.048968006394
14.309579692242
Odlehčovací služba Odlehčovací pobytová služba Na Palubě
Pondělí: 7:00-24:00
Více o službě
50.07215156803
14.434162248483
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Služba pro rodinu a dítě (terénní forma)
Pondělí: 9:00-18:00
Více o službě
50.072715463639
14.436286651353
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Služba pro rodinu a dítě (terénní forma)
Pondělí: 9:00-18:00
Více o službě
50.048968006394
14.309579692242
Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Daniela
Pondělí: All day open
Více o službě
50.07215156803
14.434162248483
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Služba pro rodinu a dítě (ambulantní forma)
Pondělí: Momentálně zavřeno
Více o službě
50.019374024028
14.462388285558
Chráněné bydlení Chráněné bydlení Zvonek
Pondělí: All day open
Více o službě
50.019374024028
14.462388285558
Centrum denních služeb Centrum denních služeb Zvonek
Pondělí: 7:30-16:00
Více o službě
50.08191855219
14.573882363896
Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Zvonek, Praha 9 - Dolní Počernice
Pondělí: All day open
Více o službě
50.019374024028
14.462388285558
Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Zvonek, Praha 4 - Krč
Pondělí: All day open
Více o službě
50.043918201216
14.33547727597
Sociálně terapeutická dílna Sociálně-terapeutická dílna
Pondělí: 8:00-16:00
Více o službě
50.048968006394
14.309579692242
Odlehčovací služba Odlehčovací ambulantní služba Na Palubě
Pondělí: 7:00-22:00
Více o službě
50.048968006394
14.309579692242
Týdenní stacionář Týdenní stacionář Na Palubě
Pondělí: 7:00-24:00
Více o službě
50.019374024028
14.462388285558
Denní stacionář Denní stacionář Šípek
Pondělí: 7:00-16:00
Více o službě
50.075215924612
14.492740517099
Denní stacionář Denní stacionář Ratolest
Pondělí: 7:00-16:00
Více o službě
50.07215156803
14.434162248483
Pečovatelská služba Pečovatelská služba - pracoviště Vinohrady
Pondělí: 8:00-19:00
Více o službě
50.148447556214
14.485033596391
Pečovatelská služba Pečovatelská služba - pracoviště Ďáblice
Pondělí: 8:00-19:00
Více o službě
50.072603211399
14.377124618386
Pečovatelská služba Pečovatelská služba - pracoviště Klamovka
Pondělí: 8:00-20:00
Více o službě
50.073614172212
14.43808424626
Azylový dům Azylový dům pro matky s dětmi
Pondělí: 9:00-17:00
Více o službě
50.072715463639
14.436286651353
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Služba pro rodinu a dítě (ambulantní forma)
Pondělí: 13:00-17:00
Více o službě
50.075240593956
14.446897184549
Služba následné péče Následná péče Dobroduš
Pondělí: 9:00-15:00
Více o službě
50.073614172212
14.43808424626
Krizová pomoc SOS centrum
Pondělí: 9:00-20:00
Více o službě
0

Odlehčovací služba

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní a pobytové. Jejich cílem je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek (například po dobu dovolené, nemoci, přetížení atd.).

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby podporují rodiny s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Ta je často způsobená řadou problémů, jako jsou např. špatné bytové podmínky, dluhy či nezaměstnanost.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je určený zejména pro klienty s postižením, kteří potřebují intenzivnější péči. Režim dne je zde přizpůsoben specifickým potřebám klientů.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Centrum denních služeb

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je posílit samostatnost a soběstačnost osob v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zvonek, Praha 9 - Dolní Počernice
Jinolická 931
Praha 9 - Dolní Počernice
190 19
domov@diakonie-praha.cz
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zvonek, Praha 4 - Krč
Šípková 1838/1
Praha 4 - Krč
142 00
domov@diakonie-praha.cz

Sociálně terapeutická dílna

Dílna umožňuje lidem s postižením rozvoj pracovních dovedností v bezpečném prostředí.

Týdenní stacionář

Týdenní stacionář funguje celý pracovní týden. O Vašeho blízkého je zde postaráno od pondělí do pátku a víkendy tráví v domácím prostředí.

Denní stacionář

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba probíhá v domácnosti vašeho blízkého, je poskytována pravidelně a pomáhá v těchto oblastech: osobní hygiena, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), zajištění chodu domácnosti, udržování kontaktu s druhými lidmi.

Azylový dům

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Služba následné péče

Krizová pomoc

Potřebujete pomoci
najít vhodnou službu?

Napište nám.