Denní stacionář Ratolest

Image
Denní stacionář Ratolest
Denní stacionář Ratolest poskytuje podporu a pomoc dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným znevýhodněním.

Kde službu poskytujeme

Denní stacionář Ratolest
Saratovská 3392/8
Praha 10 – Strašnice
100 00
ratolest@diakonie-praha.cz
facebook.com/StacionarRatolest
Pondělí: 7:00-16:00
Úterý: 7:00-16:00
Středa: 7:00-16:00
Čtvrtek: 7:00-16:00
Pátek: 7:00-16:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Denní stacionář Ratolest poskytuje podporu a pomoc dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným znevýhodněním. Uživatelé jsou podporováni a motivováni k získávání a upevňování dovedností v oblastech běžného života vrstevníků a lidí s podobným znevýhodněním. Uživatel služby má zajištěnou péči, která vychází z jeho potřeb a zachovává aktuální míru jeho schopností, dovedností a návyků. Cílem je, aby klienti prožívali svůj život aktivně, důstojně, s přiměřenou podporou a pomocí podle svých přání a potřeb.

Služba používá dva objekty, hlavní budovu a keramickou dílnu, obě s bezbariérovým vstupem. V hlavní budově je ústřední místnost pro aktivity, tělocvična s náčiním na cvičení, běžícím pásem, masážním lehátkem a také samostatným prostorem zaměřeným na vjemy a relaxaci. V jídelně je interaktivní tabule a klavír. U hlavní budovy je velká zahrada s vyvýšenými truhlíky pro pohodlnou práci s rostlinami, altán pro letní posazení. V letních měsících je zahrada je i místem pro vodní osvěžení a solární sprchu.

Forma služby: ambulantní

Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným znevýhodněním od 7 do 64 let, kteří potřebují pomoc a podporu druhých

Okamžitá kapacita: 25 klientů

Terapie: arteterapie, canisterapie, fyzioterapie, hipoterapie, keramika, muzikoterapie, plavání, smyslová stimulace a zahradní terapie

Aktivity: aktivizační technika smyslové stimulace, cvičení v tělocvičně domácí práce jako jsou úklid, pečení, vaření, žehlení, výtvarné a hudební činnosti, práce s použitím počítače a iPadu, pobyt a práce na zahradě, návštěva společenských akcí a různé tematické akce ve spojitosti s Velikonocemi, Vánocemi nebo svátkem sv. Valentýna, vycházky a výlety

Vybavení: keramická dílna s pecí, počítač a iPady, snoezelen, tělocvična s běžeckým pásem a motomedem, tréninková kuchyň, zvedací zařízení

„V naší službě mají klienti možnost výběru z mnoha aktivit, které jim nabízíme. Mezi ty nejoblíbenější patří vycházky, pečení, tvoření z různého materiálu, čtení, cvičení nebo zahradní terapie. Dále to jsou doplňkové aktivity, plavání, hipoterapie nebo canisterapie. Klienty se snažíme vždy motivovat a nabízet jim takové činnosti, které je baví a naplňují. Velký úspěch sklízíme s našimi výrobky z keramické dílny, které říkáme Domeček. Naši keramiku si u nás už objednávají lidé i na zakázku, a to klienty velice motivuje v jejich práci a sebevědomí. Klienty také vedeme k samostatnosti a k prohlubování si již získaných zkušeností a dovednosti," říká vedoucí služby Radka Jahodová.

Image
Radka Jahodová

Přečtěte si příběhy našich klientů

Věřím, že vše dobře dopadne

Vladimír se narodil a žije se svou rodinou v Praze. Už téměř 16 let dochází každodenně do Denního stacionáře Ratolest v pražských Strašnicích. Bydlí ve Vršovicích, a tak s rodiči někdy procházkou dojdou do stacionáře, případně i zpět. Cestu domů dobře zná a taky na ní už poznává známé tváře. S maminkou se někdy zastaví na hřišti, s tátou zase občas zajdou do místní hospody na jedno společné malé pivo.