Staňte se dobrovolníkem

a podělte se s druhými o svůj čas a dovednosti
Image
Dobrovolníci

Diakonie Praha nabízí ve svých 14 službách širokou paletu možností zájemcům o dobrovolnické aktivity.

Pomoc vítáme ve službách pro lidi s hendikepem nebo pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci, v SOS centru nebo třeba v následné péči Dobroduš, která se věnuje lidem s duševním onemocněním.

Jsme otevřeni všem formám zapojení, s různou časovou náročností: od jednorázové pomoci až po dlouhodobou spolupráci. Prostor u nás najdou firmy, organizace i jednotlivci.

Dobrovolnické aktivity

1) Dopisování s vězni

Rádi píšete a hledáte dlouhodobější a blízkou spolupráci?

Přidejte se do projektu Dopisování s vězni, který pomáhá snížit negativní dopady výkonu trestu odnětí svobody na jedince. Pomocí dopisů je klientovi poskytována psychosociální podpora, je mu umožněn kontakt se světem „za zdí“, sdílení starostí, radostí a zájmů v bezpečném prostředí a také smysluplné trávení času.

Naši dobrovolníci si dlouhodobě píší s jedním stálým klientem. Zájemci o dopisování musí být starší 18 let, mít ukončené středoškolské studium nebo studovat a mít čistý trestní rejstřík. Frekvence psaní dopisů je alespoň jednou měsíčně,“ vysvětluje koordinátorka projektu Iva Satrapová z SOS centra.

Kontakt:

Iva Satrapová

tel.: +420 777 734 181, e-mail: dopisovani.sos@diakonie-praha.cz

2) Manuální práce

Jste manuálně zruční, máte rádi práci na zahradě, nebo si prostě chcete takzvaně vyčistit hlavu?

Velmi rádi Vás uvítáme na zahradách našich pobytových služeb ve Stodůlkách nebo Krči, kde potřebujeme pravidelně zastřihávat stromy a keře, hrabat listí nebo stříhat trávu…

V našem chráněném bydlení, azylovém domě potřebují klienti sem tam něco opravit nebo třeba vymalovat pokoje.

Image
Práce na zahradě
3) Procházky, návštěvy kulturních a sportovních akcí

Trávíte rádi čas venku?

Pro naše klienty, zejména s mentálním a kombinovaným hendikepem, hledáme doprovod na procházky nebo třeba návštěvu galerií, kin a koncertů.

4) Rukodělné aktivity, čtení

Rádi tvoříte rukama ve společnosti druhých?

Poznejte naše služby zevnitř a potkejte se s jejich uživateli. Můžete třeba společně vyrábět keramické výrobky, číst nebo pomáhat s přípravou edukačních materiálů pro naše klienty.

 

Image
Čtení
5) Tvůrčí aktivity - hry na hudební nástroje, zpěv, tanec, divadlo

Hrajete na hudební nástroj, účinkujete v divadelním, tanečním nebo třeba pěveckém souboru a máte chuť se o svůj um podělit s druhými?

Dejte nám o svém talentu vědět. Nadšení pro hru budeme velmi rádi sdílet společně s vámi.

Image
Divadlo
6) Potkávání s lidmi s duševním onemocněním

Jste aktivní člověk a rád/a se potkáváte s lidmi?

Dobrovolníci v Dobroduši je akreditovaný dobrovolnický program, který nabízí dobrovolnickou pomoc lidem s duševním onemocněním. Pro zájemce nabízíme dva možné typy spolupráce: Dobrovolníci 1+1 a Komunitní dobrovolníci. Dobrovolníkům se věnují koordinátoři, kteří jim poskytují intenzivní podporu během spolupráce.

Program 1+1 funguje na principu vzájemného obohacování skrze zážitky, zkušenosti, sounáležitost, jde o tzv. kamarádství s pravidly, které zaštiťuje organizace. Dobrovolník vytvoří dvojici s klientem služby a tráví společně volný čas. Dobrovolník je pro klienta podporou, zprostředkovává mu nové zážitky, témata a kontakt s běžným prostředím. Činnosti vymýšlí a provozuje dvojice dohromady tak, aby jim spolu bylo dobře. Dobrovolníci absolvují na začátku vstupní zaškolení, mají pravidelné skupinové supervize a hodnoticí schůzky s pracovníky služby.

Při zapojení do komunitního dobrovolnictví dobrovolník pomáhá s přípravou a organizací dobrovolnických akcí: benefiční akce, koncerty, jarmark u Ludmily apod. Komunitní akce podporují naše klienty v rozvoji sociálních dovedností či zážitkovou formou posilují jejich odolnost a samostatnost. Minimální věková hranice je 18 let, časově je program flexibilní. Dobrovolník se musí zúčastnit aspoň tří akcí za rok.

Kontakt:

Zuzana Beranová

tel.: +420 730 852 857, e-mail: dobrovolnici.dobrodus@diakonie-praha.cz

 

 

Image
Dobrovolnictví Dobroduš
7) Volnočasové aktivity s dětmi a mladistvými

Jste dobří v českém jazyce, matematice, historii nebo zeměpise?

Pomozte dětem a mladistvým s přípravou do školy a buďte jim inspirací pro aktivní trávení volného času. Pomoc vítáme s dětským koutkem během kurzu pro rodiče nebo třeba s doprovodem při akcích našeho projektu Robinson.

Image
Staňte se dobrovolníkem: doučujte děti ze sociálně slabých rodin

„Často se setkáváme s tím, že lidé chtějí moc pomáhat a také chtějí znát konkrétní příběh toho, komu pomáhají. Prostřednictvím dobrovolnických aktivit mohou poznat naši práci i naše klienty,“ říká ředitelka Diakonie Praha Renata Chmelová.

Rychlý
kontakt

Naše příběhy