Sociálně-terapeutická dílna

Image
Sociálně terapeutická dílna
Sociálně-terapeutická dílna je ambulantní sociální služba pro dospělé osoby ve věku 18–64 let s lehkým a středně těžkým mentálním a kombinovaným hendikepem. Uživatelům je poskytována zdarma.

Kde službu poskytujeme

Sociálně-terapeutická dílna
Mohylová 1965
Praha 13 - Stodůlky
155 00
dilna@diakonie-praha.cz
Pondělí: 8:00-16:00
Úterý: 8:00-16:00
Středa: 8:00-16:00
Čtvrtek: 8:00-16:00
Pátek: 8:00-16:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

V průběhu poskytování služby sociálně terapeutické dílny podpora směřuje k začleňování uživatelů do běžného života pomocí v komunikaci, při řešení běžných životních situací, při pracovní a aktivizační činnosti, při péči o svou vlastní osobu a samostatnost. Služba uživatele podporuje a pomáhá jim při hledání pracovního uplatnění a smysluplného trávení volného času. Ke každému klientovi se přistupuje individuálně, ale současně se podporuje týmová spolupráce.

Cílem sociálně terapeutické dílny je uživatel, který má základní pracovní návyky, umí si říci o pomoc, spolupracuje s ostatními pracovníky, dokáže přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem a nést zodpovědnost za svou práci, zvládá pracovní tempo a umí si ho udržet, ovládá potřebné manuální dovednosti a pracovní zručnost a je do jisté míry soběstačný.

 

Cílová skupina: dospělí lidé s lehkým a středně těžkým mentálním a kombinovaným hendikepem od 18 do 64 let

Forma služby: ambulantní

Okamžitá kapacita: 12 uživatelů

Vybavení: Sociálně terapeutická dílna se nachází ve velkých a světlých přízemních prostorách a zahrnuje společenskou místnost, kancelář, kuchyňku, sociální zařízení, šatny, sklad materiálu/výrobků a textilní a keramickou dílnu.

 

 „Posláním naší služby je rozvíjení pracovních schopností a dovedností, které uživatelům umožní uplatnit se na chráněném, popřípadě otevřeném trhu práce. Naši zájemci o službu mají v důsledku svého hendikepu ztíženou schopnost pracovat, ale mají předpoklady, schopnosti a dovednosti nutné pro účast na aktivitách probíhajících v sociálně terapeutické dílně,“ říká vedoucí služby a sociální pracovnice Vendula Koptyšová a dodává: „Pracovní návyky a dovednosti nacvičujeme zejména formou drobných ručních prací, běžným úklidem, kompletací zakázek, prací s keramickou hlínou a textilem a prodejem našich dílenských výrobků.“

Image
Koptyšová Vendula

V našich dílnách si mohou uživatelé vyzkoušet šití nebo keramiku. Při denních aktivitách jim asistují tři šikovné pracovnice, které srší nápady a dokáží uživatelům dopomoci k tomu, aby zvládli vše, co jejich zdravotní znevýhodnění dovolí,“ vysvětluje Vendula Koptyšová a doplňuje: „Uživatelé u nás vyrábí různé dekorativní předměty, kompletují zakázky a pečují o prostory dílny. Když je příležitost, snažíme se s nimi zúčastňovat různých prodejních akcí, na kterých prezentujeme naši činnost. Díky zájmu o naše výrobky zažívají naši uživatelé pocit úspěchu z dobře odvedené práce.